Ofertă pentru Punerea în funcțiune a Registrului Local al Spațiilor Verzi

 

Luând în considerare reglementările legislative în vigoare, noi, CURRENT TRENDS CONSULTING SRL, denumiți generic executanți, vom pune la dispoziție următoarele:

  • Baza de date în care vor fi înregistrate informații referitoare la: arbori, arbuști, aranjamente florale și/sau garduri vii, terenuri degradate și spații verzi de tip poligon (scuaruri, zone de protecție rutieră, fâșii existente pe trotuar, toate spațiile verzi care au suprafață) așa cum sunt ele definite în Lege. Conținutul bazei de date va trece, în momentul finalizării proiectului în proprietatea beneficiarului. Detalii referitoare la tipurile de spațiu verde în anexa 1.
  • Sistemul prin care resursa umană va colecta datele existente, va actualiza informațiile în conformitate cu documentele prezente în cadrul departamentelor Primăriei care au în gestiune spațiile verzi.
  • O aplicație prin care persoane desemnate vor putea menține baza de date actualizată, în strânsă legătură cu dispozițiile referitoare la lucrări și intervenții asupra spațiilor verzi existente pe tot cuprinsul U.A.T și vor putea observa în timp real schimbările apărute. Asupra aplicației vor fi transferate drepturi de utilizare pe perioadă nedeterminată.
  • Rapoarte bilunare cu parcursul lucrărilor și cu actualizările apărute în sistem în timpul derulării proiectului.
  • Pregătirea personalului desemnat de beneficiar în vederea folosirii instrumentelor digitale oferite.
  • Suport tehnic, atât telefonic cât și prin conectare de la distanță pe sistemul de calcul afectat dar și deplasare la fața locului ori de câte ori situația o cere, în funcție de complexitatea problemei semnalate.
  • Fișe în format fizic (pe hârtie) cu informații despre spațiul verde, realizate în conformitate cu reglementările în vigoare, redactate la nivelul fiecărei străzi.
Ofertă