Servicii de consultanță și consiliere achiziții publice și private

             Procedurile complexe, documentația stufoasă, modificările legislației, sunt aspecte care fac din segmentul achizițiilor publice o nișă puțin accesibilă agenților economici dar, prin prisma faptului că zilnic, în urma zecilor de anunțuri publicate se solicită produse, servicii sau lucrări, această nișă constitue o reală posibilitate de dezvoltare, promovare și identificare de noi oportunități în piața.  

            Lipsa ofertanților la procedurile de achiziții se transpune negativ asupra activității agenților economici, cu capital integral sau parțial de stat, care sunt obligați să desfășoare achiziții prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), cât și asupra societăților din mediul privat, prin a căror neparticipare pierd un potențial segment de clienți.

            În concluzie, scopul nostru este acela de a veni pe de o parte în sprijinul autorităților contractante în vederea conceperii unei documentații conform nevoilor identificate, iar pe de altă parte în sprijinul agenților economici, în identificarea procedurilor și sprijin la redactarea ofertelor.

Ofertă