Anunț finalizare proiect

„CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE, ADRESAT TINERILOR NEET’S DIN REGIUNEA CENTRU!” -POCU/991/1/3/154435

Current Trends Consulting SRL, în calitate de beneficiar, alături de 4C RURAL STRATEGIC SRL și RISING STAR SRL, în calitate de parteneri, anunță finalizarea proiectului „CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE ADRESAT TINERILOR NEET’S DIN REGIUNEA CENTRU!” – POCU/991/1/3/154435, implementat în Regiunea Centru a României, respectiv, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, pe o durată de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.948.513,15 lei și valoarea co-finanțării UE de 4.376.227,79 lei.

Obiectivul general atins al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor pentru 378 tineri NEETs șomeri, cu vârste cuprinse între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Centru, cu accent pe cei din categoriile defavorizate, cum ar fi romii și persoanele din mediu rural.

În perioada de implementare, peste 390 de tineri au beneficiat de servicii de informare și promovare, formare profesională, mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Dintre cei peste 390 de tineri NEETs selectați și înscriși în grupul țintă, 261 de persoane sunt de etnie romă și 250 persoane au domiciliul în mediul rural.

Rezultatul atins al proiectului are în vedere înscrierea tinerilor la cursurile de formare profesională de tip calificare/inițiere/specializare/perfecționare și dobândirea unei calificări sau certificări, respectiv îmbunătățirea competențelor profesionale. Desfășurarea acestui program a adus o valoare esențială în pregătirea tinerilor și în dezvoltarea comunității din care aceștia fac parte, prin furnizarea de cunoștințe specializate și aptitudini practice necesare pentru integrarea lor într-un mediu profesional. În urma participării la activitățile proiectului, tinerii NEETs au ocazia să își continue traseul educațional și profesional și să identifice, astfel, un loc de muncă în urma calificării obținute.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit și medierea tinerilor pe piața muncii pentru stimularea ocupării forței de muncă și înființarea unor afaceri pentru opt dintre aceștia, în baza planurilor de afaceri depuse.

Astfel, opt participanți înscriși la Concursul Planurilor de afaceri au beneficiat de subvenții sub formă de micro-granturi pentru înființarea unui business în zona din care aceștia fac parte. Inițiativa aduce o contribuție valoroasă în economia comunității, prin generarea de noi locuri de muncă și furnizarea serviciilor la cea mai înaltă calitate. Afacerile proaspăt înființate nu numai că sprijină dezvoltarea economică, dar și contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor din zonă.

În perioada următoare, Current Trends Consulting SRL va continua să ofere programe de formare profesională în diferite domenii dedicate tinerilor NEETs și nu numai, în mai multe regiuni din România.

social position